Spring naar content

Voor onze MadeseMeemakers!

Beste ondernemer. Wat fijn dat we samen met jou het centrum van Made gezellig houden. Wanneer je als ondernemer in de BIZ zone gevestigd bent, word je automatisch lid van Stichting BIZ-centrum-Made. De BIZ zone zijn alle winkels vanaf de Albert-Heijn in de Nieuwstraat – Den Deel – Marktstraat – Kerkstraat – Stationstraat, tot aan de Aldi. Ook Kinderschoenmode Schellekens en de Echte Bakker Van der Steen doen mee.

Voor de gemeente is het BIZ (Bedrijfsinvesteringszone) -bestuur een aanspreekpunt. Het BIZ-bestuur heeft meegedacht over de herinrichting van het centrum in Made. Samen met de gemeente zijn plannen opgepakt, bijvoorbeeld koop lokaal en het aanlichten van het oude gemeentehuis. De BIZ vergroot de saamhorigheid en de onderlinge verbondenheid van de ondernemers in het centrum. Het BIZ-bestuur zit regelmatig aan tafel met de gemeente. Zaken die van belang zijn voor de ondernemers komen dan aan bod. Een BIZ is van meerwaarde voor de ondernemers en de gemeente.

Een BIZ is een wettelijk instrument.  Het instrument wordt ingezet om de leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit en het economisch klimaat te bevorderen. In dit geval in het centrum van Made. De procedure om tot een nieuw BIZ te komen is wettelijk vastgelegd. Het bestuur stelt een BIZplan op en alle ondernemers uit het BIZ-gebied hebben de mogelijkheid gehad om hier op te reageren. Tussen de gemeente en het BIZ-bestuur wordt een uitvoeringsovereenkomst gesloten.

Ben je net gestart in de BIZ, dan horen we graag van je! Stuur het bestuur vooral even een mailtje naar info@bruisendmade.nl. We komen graag langs om kennis met je te maken.